START AKTUALNOŚCI O NAS DZIAŁALNOŚĆ HISTORIA KONTAKT
 

Historia
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska
w Rabce Zdrój

Początki Gminnej Spółdzielni sięgają czasów II wojny światowej. 31 grudnia 1942 roku została założona Rejonowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa z siedzibą w Rabce. W zakresie swych ówczesnych zadań Spółdzielnia miała pomagać chłopom małorolnym, średniorolnym i bezrolnym oraz bronić ich przed wyzyskiem kapitalistów. Spółdzielnia rozpoczęła swoją działalność od jednego sklepu towarów mieszanych w Rabce.

 

Po wojnie Spółdzielnia reaktywowała swoją działalność i przyjęła nazwę Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska w Rabce”, pod którą 23 maja 1948 roku została zarejestrowana w Sądzie. Terenem jej działania były wioski: Ponice, Rdzawka, Chabówka, Skawa, Skomielna Biała i miasto Rabka. W tym okresie Spółdzielnia liczyła 1620 członków, prowadziła 6 sklepów zatrudniając 18 pracowników.

 

W roku 1951 decyzją walnego zgromadzenia nastąpiło połączenie Spółdzielni w Rabie Wyżnej ze Spółdzielnią w Rabce. Na początku lat 60tych teren działalności został poszerzony o następujące wioski: Rokiciny, Raba Wyżna, Sieniawa, Bielanka, Harkabuz, Podsarnie, Bukowina-Podszkle, a w latach 70tych poszerzony o: przyłączoną Gminną Spółddzielnię w Skawie i wieś Spytkowice.

 

W latach 1960-1980 nastąpił dynamiczny rozwój Spółdzielni. Liczba jej członków wzrosła do 4,4 tysięcy, zatrudnienie wynosiło 650 osób, a osiągnięte wyniki pozwoliły na rozbudowę bazy handlowej, magazynowej, produkcyjnej i usługowej. W tym okresie wybudowano i oddano do użytku wiele budynków, m.in.: masarnię, piekarnię, Wiejski Dom Towarowy, magazyn, transport, restauracje i inne pomieszczenia. W podpiwniczeniach piekarni Spółdzielnia uruchomiła wytwórnię wód gazowanych i rozlewnię piwa.
 

Spółdzielnia posiadała własne zakłady produkcyjne i placówki detaliczne w każdej miejscowości. O latach świetności świadczą czołowe miejsca zajmowane przez Spółdzielnię Rabczańską we współzawodnictwie powiatowym i wojewódzkim, czy ogólnokrajowym. Obecnie Spółdzielnia nie podejmuje budowy nowych obiektów, lecz skupia się głównie na modernizacji i adaptacji już istniejących.

 

Aktualnie Spółdzielnia zrzesza 165 członków, zatrudnia 72 pracowników i szkoli w różnych zawodach 5 uczniów. Głównym kierunkiem prowadzonej działalności jest handel detaliczny, hurtowy, obrót rolny i produkcja piekarniczo-cukiernicza. Jej działalność rozciąga się na terenach: Rabki, Chabówki, Skawy oraz Spytkowic. Spółdzielnia prowadzi 9 placówek handlowych oraz piekarnię wraz z cukiernią. Posiada także trzy magazyny towarów masowych, pięć samochodów dostawczych do obsługi tych placówek, jednego stara do 3,5 tony, 2 multicary, ciągnik z ładowarką i ładowarkę.

Zdjęcia z kroniki Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Rabce Zdrój