START AKTUALNOŚCI O NAS DZIAŁALNOŚĆ HISTORIA KONTAKT

Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” w Rabce

34 – 700 Rabka, ul. Podhalańska 4
woj. Małopolskie
tel.  018 26 76 359
        018 26 77 342
fax: 018 26 76 165
 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” działa na terenie Rabki Zdrój już od 59 lat. Głównym kierunkiem prowadzonej działalności jest handel detaliczny, hurtowy, obrót rolny i produkcja piekarniczo-cukiernicza.

Sytuacja gospodarcza Gminnej Spółdzielni jest dobra. Polityka Zarządu zmierza do minimalizacji kosztów i maksymalizacji obrotów, czego dowodem jest osiąganie z roku na rok coraz lepszych wyników. Pomimo dużej konkurencji na rynku, wysokich kosztów zatrudnienia czy niedostatecznego popytu na sprzedawane towary Gminna Spółdzielnia dobrze sobie radzi. Znajduje się ona w dobrej sytuacji finansowej – jest dobrym partnerem płatniczym, o czym świadczy fakt, iż Spółdzielnia nie korzysta z kredytów bankowych, tylko finansuje swoją działalność z własnych środków. Wypracowane dochody z działalności przeznacza na modernizację placówek handlowych.

Działalnością Spółdzielni kieruje zarząd i reprezentuje ją na zewnątrz. Do szczególnych obowiązków zarządu należą opracowania projektów gospodarczo-finansowych Spółdzielni, działalności społeczno-wychowawczej, usprawnień organizacyjnych oraz zapewnia ich realizację.

Zarząd Spółdzielni stanowią:

 

Prezes - mgr Jadwiga Rypel

 

 

 

Główna księgowa Elżbieta Sochacka